சுப்பர் சேமிப்புக்கள்

சிறந்த பாதுகாப்புடனும் கவர்ச்சியான வட்டி வீதத்துடனும் சுப்பர் சேமிப்பை அனுபவியுங்கள்.

பிரதான அனுகூலங்கள்:

  • 6.00% வருடாந்த வட்டி தினசரி அடிப்படையில் கணிக்கப்பட்டு மாத முடிவில் வரவு வைக்கப்படும்.
  • சகல மக்கள் வங்கி டெலர் இயந்திரங்களிலும் சகல ஏளைய இணக்க டெலர் இயந்திரங்களிலும் பணத்தை மீளப்பெறக்கூடிய சர்வதேச பற்று அட்டை.
  • நாளொன்றிற்கு ரூ.100, 000/- வரை பற்று மீளப்பெறுகைகள் அல்லது நாளொன்றிற்கு ரூ.150, 000/- வரை கொள்வனவுகள் (POS).
  • வைப்புகள், மீளப்பெறுதல்கள் மற்றும் நிலையான கட்டளைகளின் செயலாக்கம் போன்ற சகல கொடுக்கல் வாங்கல்களுக்கும் SMS அறிவிப்பு வசதி.
  • வாசற்படிக்கே வந்து சேமிப்புப் பணத்தைச் சேகரிக்கும் சேவை.
  • இலவச நிலையான கட்டளை வசதி.
  • கணக்கு வைப்பாளரின் பெயரில் வரையப்பட்ட காசோலைகளின் வைப்பு.
  • எமது வலையமைப்பிலுள்ள எந்தவொரு கிளையிலும் பணத்தை வைப்புச்செய்ய அல்லது மீளப்பெற முடியும்.

நாங்கள் அழைக்கின்றோம்