நிலையான வைப்புக்கள்

தனியார் துறையின் நெகிழ்தன்மையும் வினைத்திறனும் அரசாங்கத் துறையின் பாதுகாப்பும் நம்பகத்தன்மையும் ஆகிய அனுகூலங்களுடன் உங்கள் வைப்புகளுக்குக் கூடுதலான வட்டியைச் சம்பாதிக்க இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்துங்கள்.

பிரதிபலன்கள்

  • செல்ஃப் கேஷ் (Self-e-cash): உங்கள் வசதிக்கேற்ப எங்கும் எந்த நேரத்திலும் எத்தனை தடவைகளும் பெறக்கூடிய கடன் வசதிகளுடன் நிலையான வைப்புக்களை இணைக்கும் புதுமையான கோட்பாடு.
  • பண வைப்புகளுக்கு உடனடியாகவும் காசோலைகளுக்கு அவை தேறியதும் நிலையான வைப்புச் சான்றிதழைப் பெற முடியும்.
  • முதிர்ச்சியில் விரைவான மீளளிப்பு மற்றும் உன்னதமான வாடிக்கையாளர் சேவை.
  • மிகவும் கவர்ச்சியான வட்டி வீதங்கள்.
  • மாதாந்த வட்டியை உங்கள் PLC சேமிப்புக் கணக்கில் வரவு வைக்கலாம். ஆண்டுக்கு 5.5% வட்டியைப் பெறுங்கள்.
  • PLC APP மூலம் உங்கள் வசதிக்கேற்ப எந்நேரமும் எங்கிருந்தும் உங்கள் கணக்கைச் செயற்படுத்தலாம்.

 

சாதாரண நிலையான வைப்பு

SchemeMaturityA.E.RMonthlyA.E.R
1 6.00% 6.70%  -  -
2 6.00% 6.15%  -  -
3 6.25% 6.40% 6.00% 6.17%
6 6.50% 6.61% 6.25% 6.43%
12 8.00% 8.00% 7.65% 7.92%
24 8.75% 8.40% 8.25% 8.57%
36 9.25% 8.51% 8.75% 9.11%
48 9.25% 8.19% 8.75% 9.11%
60 9.75% 8.27% 9.25% 9.65%

A.E.R - வருடாந்த விளைவூ வட்டி வீதம்

2020 ஆடி 24 ஆம் திகதி முதல் செயற்பாட்டிலுள்ளது.

* மேற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விகிதங்கள் எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி மாற்றம் பெறலாம் என்பதை கவனத்திற்கொள்ளவூம்.

 

நாங்கள் அழைக்கின்றோம்