நிலையான வைப்புக்கள்

தனியார் துறையின் நெகிழ்தன்மையும் வினைத்திறனும் அரசாங்கத் துறையின் பாதுகாப்பும் நம்பகத்தன்மையும் ஆகிய அனுகூலங்களுடன் உங்கள் வைப்புகளுக்குக் கூடுதலான வட்டியைச் சம்பாதிக்க இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்துங்கள்.

பிரதிபலன்கள்

  • செல்ஃப் கேஷ் (Self-e-cash): உங்கள் வசதிக்கேற்ப எங்கும் எந்த நேரத்திலும் எத்தனை தடவைகளும் பெறக்கூடிய கடன் வசதிகளுடன் நிலையான வைப்புக்களை இணைக்கும் புதுமையான கோட்பாடு.
  • பண வைப்புகளுக்கு உடனடியாகவும் காசோலைகளுக்கு அவை தேறியதும் நிலையான வைப்புச் சான்றிதழைப் பெற முடியும்.
  • முதிர்ச்சியில் விரைவான மீளளிப்பு மற்றும் உன்னதமான வாடிக்கையாளர் சேவை.
  • மிகவும் கவர்ச்சியான வட்டி வீதங்கள்.
  • மாதாந்த வட்டியை உங்கள் PLC சேமிப்புக் கணக்கில் வரவு வைக்கலாம். ஆண்டுக்கு 4.5% வட்டியைப் பெறுங்கள்.
  • PLC APP மூலம் உங்கள் வசதிக்கேற்ப எந்நேரமும் எங்கிருந்தும் உங்கள் கணக்கைச் செயற்படுத்தலாம்.

 

சாதாரண நிலையான வைப்பு

SchemeMaturityA.E.RMonthlyA.E.R
1 4.15% 4.23%  -  -
2 4.15% 4.22%  -  -
3 4.15% 4.22% 3.90% 3.97%
6 4.25% 4.30% 4.00% 4.07%
12 5,75% 5.75% 5.50% 5.64%
24 6.88% 6.66% 6.63% 6.84%
36 7.38% 6.89% 7.09% 7.32%
48 7.38% 6.68% 7.09% 7.32%
60 7.88% 6.87% 7.56% 7.83%

A.E.R - வருடாந்த விளைவூ வட்டி வீதம்

2020 மார்கழி 01 ஆம் திகதி முதல் செயற்பாட்டிலுள்ளது.

* மேற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விகிதங்கள் எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி மாற்றம் பெறலாம் என்பதை கவனத்திற்கொள்ளவூம்.

 

நாங்கள் அழைக்கின்றோம்