පීඑල්සී ඔන්ලයින්

– Empowering you, wherever you are

 

අපගේ සමස්ථ විසඳුම් හා සේවා සංචිතයට ඔන්ලයින් පිවිසිය හැකි වෙබ් අඩවිය. ලොවේ කොතැනක සිට ඕනෑම වේලාවක පිවිස ඔබේ ඕනෑම ගනුදෙනුවෙක් සිදුකළ හැකියි.ලියාපදිංචිය හරි පහසුයි. https://online.plc.lk ටයිප් කර තිරයේ දිස්වෙන උපදෙස් පිළිපදින්න.

 

ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභ

  • ගිණුම්වලට සෘජුවම මුදල් හුවමාරුකිරීමේ හැකියාව.
  • ඉතුරුම් ගිණුම් තොරතුරු, ගනුදෙනු ඉතිහාසය, ස්ථාවර නියෝග විස්තර, උපයෝගිතා බිල්පත් ගෙවීම්, ලීසිං හා ණය වාරික ගෙවීම් සොයාබැලීමේ හැකියාව.
  • ආසන්නයේම පිහිටි පීපල්ස් ලීසිං ශාඛා, මහජන බැංකුවේ ATM යන්ත්‍ර, පොලිස් ස්ථාන, රෝහල් හා ඉන්ධන පිරවුම්හල් සොයාගැනීමේ හැකියාව.

 

වෙනත් තෙවන පාර්ශවීය මූලාශ්‍ර භාවිතා කරමින් යෙදුම බාගත කිරීමෙන් වැළකී සිටින්න.

app store
 
app store