පීපල්ස් ලීසිං පෙට්‍රල් පෙරළිය

 

පීපල්ස් ලීසිං පෙට්‍රල් පෙරළිය මඟින්   ස්වකීය ගනුදෙනුකරුවන් වෙත රු. 100,000 ක වාර්ෂික ඉන්ධන දීමනාවක්  පිරිනැමේ. 1. සුදුසුකම් ලබන ගනුදෙනුකරුවන්

  • නව කල්බදු පහසුකම් සහ වාහන ණය පහසුකම් ලබා ගන්නා සියලුම ගනුදෙනුකරුවන් “පීපල්ස් ලීසිං පෙට්‍රල් පෙරළිය” සඳහා සුදුසුකම් ලබයි.
  • සෑම මසකම ඉලෙක්ට්‍රොනික් දිනුම් ඇදීමේ ක්‍රමයක් මඟින් ජයග්‍රාහකයන් තෝරාගනු ලැබේ.
 2. ජයග්‍රාහකයන් සංඛ්‍යාව

  • 2019 ජූලි මස සිට ඇරඹෙන මෙම ත්‍යාග පිරිනැමීමේ ක්‍රමය යටතේ සෑම මසකම වාසනාවන්ත ගනුදෙනුකරුවන් 25 දෙනෙකු තෝරාගනු ලැබේ. පීපල්ස් ලීසිං සමාගම විසින් ජයග්‍රාහකයන් සඳහා රු.100,000 ක් වටිනා ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් නොමිලයේ පිරිනමනු ලැබේ.
  • සෑම මසකම ඉලෙක්ට්‍රොනික් දිනුම් ඇදීමේ ක්‍රමයක් මඟින් ජයග්‍රාහකයන් තෝරාගනු ලැබේ.
 3. ජයග්‍රාහකයන්ට ත්‍යාග පිරිනැමීම

  • අදාළ ත්‍යාග මුදල මසකට රු. 8,333/- ක දීමනාවක් වශයෙන් මාස 12 ක් පුරා ජයග්‍රාහකයන්ගේ ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් වලට බැර කරනු ලැබේ.

 

*** ත්‍රී රෝද රථ සඳහා ලබා දෙන පහසුකම්, සංශෝධනය කරන ලද සහ පවරන ලද පහසුකම්, මෙම යෝජනාක්‍රමය සඳහා සුදුසුකම් නොලබයි.

 

කොන්දේසි සහිතයි

 

දුරකථන අංකය : 0112-206300

 

 

ණය කැල්ක්යුලේටරය

LKR
%
මාසික ආපසු ගෙවීම් = LKR 0.00

අප අමතන්න....

 • +94 112 631 631

 • +94 112 631 190

අපිට කතා කරන්න