சிரேஷ்ட பிரஜைகளுக்கான நிலையான வைப்புக்கள்

எமது மதிப்புக்குரிய சிரேஷ்ட பிரஜைகளுக்கு ஆண்டுக்கு 0.5%  வரை மேலதிக வட்டி வழங்கப்படும்.

 

பிரதான அனுகூலங்கள்:

  • செல்ஃப் கேஷ் (Self-e-cash): உங்கள் வசதிக்கேற்ப எங்கும் எந்த நேரத்திலும் எத்தனை தடவைகளும் பெறக்கூடிய கடன் வசதிகளுடன் நிலையான வைப்புக்களை இணைக்கும் புதுமையான கோட்பாடு.
  • பண வைப்புகளுக்கு உடனடியாகவும் காசோலைகளுக்கு அவை தேறியதும் நிலையான வைப்புச் சான்றிதழைப் பெற முடியும்.
  • முதிர்ச்சியில் விரைவான மீளளிப்பு மற்றும் உன்னதமான வாடிக்கையாளர் சேவை.
  • மிகவும் கவர்ச்சியான வட்டி வீதங்கள்.
  • மாதாந்த வட்டியை PLC சேமிப்புக் கணக்கில் வரவு வைக்கலாம். ஆண்டுக்கு 8.00% வட்டியைப் பெறுங்கள்.
  • PLC APP மூலம் உங்கள் வசதிக்கேற்ப எந்நேரமும் எங்கிருந்தும் உங்கள் கணக்கைச் செயற்படுத்தலாம்.

 

 

சிரேஷ்ட பிரஜைகளுக்கான நிலையான வைப்புக்கள்.

முறைமைமுதிர்வுA.E.Rமாதாந்தம்A.E.R
1 10.00% 10.47% - -
2 10.00% 10.43% - -
3 10.50% 10.92% - -
6 11.00% 11.30% 10.50% 10.97%
12 13.25% 13.25% 12.50% 13.24%
13 13.25% 13.18% 12.50% 13.24%
15 13.25% 13.04% 12.50% 13.24%
18 13.25% 12.85% 12.50% 13.24%
24 14.00% 13.14% 13.20% 14.03%
36 14.50% 12.79% 13.50% 14.37%
48 14.50% 12.12% 13.50% 14.37%
60 15.00% 11.84% 13.75% 14.65%

A.E.R - வருடாந்த விளைவு வட்டி வீதம்

2019 வைகாசி  07 ஆம் திகதி முதல் செயற்பாட்டிலுள்ளது.

* மேற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விகிதங்கள் எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி மாற்றம் பெறலாம் என்பதை கவனத்திற்கொள்ளவும்.

நாங்கள் அழைக்கின்றோம்