சிரேஷ்ட பிரஜைகளுக்கான நிலையான வைப்புக்கள்

எமது மதிப்புக்குரிய சிரேஷ்ட பிரஜைகளுக்கு ஆண்டுக்கு 0.5%  வரை மேலதிக வட்டி வழங்கப்படும்.

 

பிரதான அனுகூலங்கள்:

  • செல்ஃப் கேஷ் (Self-e-cash): உங்கள் வசதிக்கேற்ப எங்கும் எந்த நேரத்திலும் எத்தனை தடவைகளும் பெறக்கூடிய கடன் வசதிகளுடன் நிலையான வைப்புக்களை இணைக்கும் புதுமையான கோட்பாடு.
  • பண வைப்புகளுக்கு உடனடியாகவும் காசோலைகளுக்கு அவை தேறியதும் நிலையான வைப்புச் சான்றிதழைப் பெற முடியும்.
  • முதிர்ச்சியில் விரைவான மீளளிப்பு மற்றும் உன்னதமான வாடிக்கையாளர் சேவை.
  • மிகவும் கவர்ச்சியான வட்டி வீதங்கள்.
  • மாதாந்த வட்டியை PLC சேமிப்புக் கணக்கில் வரவு வைக்கலாம். ஆண்டுக்கு 7.50% வட்டியைப் பெறுங்கள்.
  • PLC APP மூலம் உங்கள் வசதிக்கேற்ப எந்நேரமும் எங்கிருந்தும் உங்கள் கணக்கைச் செயற்படுத்தலாம்.

 

 

சிரேஷ்ட பிரஜைகளுக்கான நிலையான வைப்புக்கள்.

SchemeMaturityA.E.RMonthlyA.E.R
1 8.50% 8.84% - -
2 8.50% 8.81% - -
3 9.00% 9.31% 8.75% 9.11%
6 9.50% 9.73% 9.25% 9.65%
12 12.00% 12.00% 11.50% 12.13%
13 12.00% 11.94% 11.50% 12.13%
15 12.00% 11.83% 11.50% 12.13%
18 12.00% 11.67% 11.50% 12.13%
24 12.75% 12.03% 12.10% 12.79%
36 13.25% 11.80% 12.50% 13.24%
48 13.25% 11.22% 12.50% 13.24%
60 13.75% 11.03% 13.00% 13.80%

A.E.R - வருடாந்த விளைவு வட்டி வீதம்

2019 ஐப்பசி  22 ஆம் திகதி முதல் செயற்பாட்டிலுள்ளது.

* மேற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விகிதங்கள் எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி மாற்றம் பெறலாம் என்பதை கவனத்திற்கொள்ளவும்.

நாங்கள் அழைக்கின்றோம்