சிரேஷ்ட பிரஜைகளுக்கான நிலையான வைப்புக்கள்

எமது மதிப்புக்குரிய சிரேஷ்ட பிரஜைகளுக்கு ஆண்டுக்கு 0.5%  வரை மேலதிக வட்டி வழங்கப்படும்.

 

பிரதான அனுகூலங்கள்:

  • செல்ஃப் கேஷ் (Self-e-cash): உங்கள் வசதிக்கேற்ப எங்கும் எந்த நேரத்திலும் எத்தனை தடவைகளும் பெறக்கூடிய கடன் வசதிகளுடன் நிலையான வைப்புக்களை இணைக்கும் புதுமையான கோட்பாடு.
  • பண வைப்புகளுக்கு உடனடியாகவும் காசோலைகளுக்கு அவை தேறியதும் நிலையான வைப்புச் சான்றிதழைப் பெற முடியும்.
  • முதிர்ச்சியில் விரைவான மீளளிப்பு மற்றும் உன்னதமான வாடிக்கையாளர் சேவை.
  • மிகவும் கவர்ச்சியான வட்டி வீதங்கள்.
  • மாதாந்த வட்டியை PLC சேமிப்புக் கணக்கில் வரவு வைக்கலாம். ஆண்டுக்கு 7.50% வட்டியைப் பெறுங்கள்.
  • PLC APP மூலம் உங்கள் வசதிக்கேற்ப எந்நேரமும் எங்கிருந்தும் உங்கள் கணக்கைச் செயற்படுத்தலாம்.

 

 

சிரேஷ்ட பிரஜைகளுக்கான நிலையான வைப்புக்கள்.

SchemeMaturityA.E.RMonthlyA.E.R
1 8.25% 8.57% - -
2 8.25% 8.54% - -
3 8.75% 9.04% - -
6 9.25% 9.46% 8.75% 9.08%
12 11.50% 11.50% 11.00% 11.57%
13 11.50% 11.45% 11.00% 11.57%
15 11.50% 11.34% 11.00% 11.57%
18 11.50% 11.19% 11.00% 11.57%
24 12.25% 11.58% 11.65% 12.29%
36 12.75% 11.40% 12.00% 12.68%
48 12.75% 10.85% 12.00% 12.68%
60 13.25% 10.70% 12.50% 13.24%

A.E.R - வருடாந்த விளைவு வட்டி வீதம்

2019 ஆடி  1 ஆம் திகதி முதல் செயற்பாட்டிலுள்ளது.

* மேற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விகிதங்கள் எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி மாற்றம் பெறலாம் என்பதை கவனத்திற்கொள்ளவும்.

நாங்கள் அழைக்கின்றோம்