நிலையான வைப்புக்கள்

தனியார் துறையின் நெகிழ்தன்மையும் வினைத்திறனும் அரசாங்கத் துறையின் பாதுகாப்பும் நம்பகத்தன்மையும் ஆகிய அனுகூலங்களுடன் உங்கள் வைப்புகளுக்குக் கூடுதலான வட்டியைச் சம்பாதிக்க இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்துங்கள்.

பிரதிபலன்கள்

  • செல்ஃப் கேஷ் (Self-e-cash): உங்கள் வசதிக்கேற்ப எங்கும் எந்த நேரத்திலும் எத்தனை தடவைகளும் பெறக்கூடிய கடன் வசதிகளுடன் நிலையான வைப்புக்களை இணைக்கும் புதுமையான கோட்பாடு.
  • பண வைப்புகளுக்கு உடனடியாகவும் காசோலைகளுக்கு அவை தேறியதும் நிலையான வைப்புச் சான்றிதழைப் பெற முடியும்.
  • முதிர்ச்சியில் விரைவான மீளளிப்பு மற்றும் உன்னதமான வாடிக்கையாளர் சேவை.
  • மிகவும் கவர்ச்சியான வட்டி வீதங்கள்.
  • மாதாந்த வட்டியை உங்கள் PLC சேமிப்புக் கணக்கில் வரவு வைக்கலாம். ஆண்டுக்கு 8.00% வட்டியைப் பெறுங்கள்.
  • PLC APP மூலம் உங்கள் வசதிக்கேற்ப எந்நேரமும் எங்கிருந்தும் உங்கள் கணக்கைச் செயற்படுத்தலாம்.

 

சாதாரண நிலையான வைப்பு

முறைமைமுதிர்வூA.E.Rமாதாந்தம்A.E.R
1 10.00% 10.47%  -  -
2 10.00% 10.43%  -  -
3 10.50% 10.92% - -
6 11.00% 11.30% 10.50% 10.97%
12 12.75% 12.75% 12.00% 12.68%
13 12.75% 12.69% 12.00% 12.68%
15 12.75% 12.56% 12.00% 12.68%
18 12.75% 12.37% 12.00% 12.68%
24 13.50% 12.69% 12.75% 13.52%
36 14.00% 12.40% 13.00% 13.80%
48 14.00% 11.76% 13.00% 13.80%
60 14.50% 11.52% 13.25% 14.09%

A.E.R - வருடாந்த விளைவூ வட்டி வீதம்

2019 சித்திரை  30 ஆம் திகதி முதல் செயற்பாட்டிலுள்ளது.

* மேற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விகிதங்கள் எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி மாற்றம் பெறலாம் என்பதை கவனத்திற்கொள்ளவூம்.

 

சலுகைகள் பற்றி அறிந்து கொள்ள இங்கே அழுத்தவும்

நாங்கள் அழைக்கின்றோம்