வகாலாஹ்

வகாலாஹ் எனப்படுவது முதலீட்டாளர் (முவக்கில்) குறித்த தொகை பணத்தை அதில் வாடிக்கையாளரை ஒரு விற்பனை முகவராக கருத்திற்கொண்டு வாடிக்கையாளரின் வியாபாரத்தில் முதலீடு செய்து அதிலிருந்து குறித்த ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட விகிதத்தில் இலாபம் பகிரப்படலாகும்.

நிதி கணக்கீடு

LKR
%
மாதாந்தம் செலுத்துதல் = LKR 0.00

தொடர்புகளுக்கு....

  • +94 112 631 631

  • +94 112 631 190

நாங்கள் அழைக்கின்றோம்