முஷாரகாஹ்

முஷாரகாஹ் ஆனது இலாப நட்டத்தை பகிர்ந்துகொள்ளும் ஒப்பந்த அடிப்படையிலான செயற்பாடாவதுடன், இங்கு ஷரீஆ அடிப்படையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயற்பாட்டிற்கு நிதி மற்றும் முகாமைத்துவ ஆலோசணைகள் வழங்கப்படும்.

நிதி கணக்கீடு

LKR
%
மாதாந்தம் செலுத்துதல் = LKR 0.00

தொடர்புகளுக்கு....

  • +94 112 631 631

  • +94 112 631 190

நாங்கள் அழைக்கின்றோம்