முராபஹா

முராபஹா அல்லது வர்த்தக முராபஹா எனப்படுவது ஷரீஆ அடிப்படையில் குறுகிய அல்லது நடுத்தர காலத்திற்கு பொருட்கள் அல்லது சொத்துக்கள் கொள்வனவூ செய்வதற்காக வழங்கப்படும் நிதியாகும். இம்முறையானது ஏதாவது ஒரு வாகனத்தை அல்லது பொருளை அதன் கிரயம் மற்றும் இலாபத்தை குறிப்பிட்டு செய்யப்படும் கொடுக்கல் வாங்கலை ஒத்ததாகும்.

நிதி கணக்கீடு

LKR
%
மாதாந்தம் செலுத்துதல் = LKR 0.00

தொடர்புகளுக்கு....

  • +94 112 631 631

  • +94 112 631 190

நாங்கள் அழைக்கின்றோம்