அல்-ஸபா பற்றி

அல்-ஸபா இஸ்லாமிய நிதிச் சேவைப் பிரிவானது, இலங்கையின் மாபெரும் வங்கியல்லா நிதியியல் சேவை நிறுவனமான பீப்பள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி நிறுவனத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 2005 ஒக்டோபர் மாதம் இஸ்லாமிய நிதிச் சேவைப் பிரிவு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. தற்போது இது இலங்கையின் முன்னணி இஸ்லாமிய நிதிச் சேவை வழங்குனராக திகழ்கின்றது. இஸ்லாமிய நிதித் துறை வாடிக்கையாளர்களைப் பொறுத்தமட்டில் பிரதானமாக கூட்டிணைந்த, சிறிய அல்லது நடுத்தரளவிலான உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் உயர் தரத்திலான பாரியளவிலான வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுபவர்கள், வர்த்தகர்கள், போக்குவரத்து வர்த்தகங்களை மேற்கொள்பவர்கள் விவசாய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்பவர்கள் மற்றும் சேவைத் துறையினரும் அதிகமாக இணைந்துள்ளனர். நாடளாவிய ரீதியில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உயரிய சேவையை பெற்றுக்கொடுப்பதற்கு ஏதுவான முறையில் இஸ்லாமிய நிதிச் சேவைகளை பெற்றுக்கொடுப்பதற்குரிய எட்டு கிளைகள் அமையப்பெற்றிருக்கின்றன.

 

நோக்கம்

வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஏற்ற, ஆக்கபூர்வமான, புத்தாக்கமுள்ள, சிறந்த பூரணமான நிதியியல் சேவைத் தீர்வை பெற்றுக்கொடுக்கத்தக்க சேவை வழங்குனராகத் திகழல்.

 

குறிக்கோள்

போட்டிமிக்க நிலையான பிரதிபலன்களை பெற்றுக்கொடுத்தவாறு நிறுவன ரீதியாக அதிசிறந்த பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட, அர்ப்பணிப்புடனான, வாடிக்கையாளர் சேவையை அதியுயர் தரத்தில் வழங்கல்.

 

விழுமியங்கள்

பொருளாதார நம்பகத்தன்மை, சூழலியல் பொறுப்பு மற்றும் சமூகப் பொறுப்பு.

 

அல்-ஸபா இஸ்லாமிய நிதிச் சேவைப் பிரிவின் கலாசாரம்.

பீப்பள்ஸ் லீசிங் கம்பனியின் அல்-ஸபா இஸ்லாமிய நிதிச் சேவைப் பிரிவானது நிறுவனத்தின் பொதுவான கலாசாரத்தைக் கொண்டதாகவே காணப்படுகின்றது. எனவே எப்போதும் இஸ்லாமிய நிதிச் சேவைக்குரிய சகல சட்டதிட்டங்கள் விதிமுறைகளுக்கு அமைவாகவே செயற்படுத்தப்படுகின்றது. வாடிக்கையாளர்களை மையப்படுத்தி சகல நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படல் இஸ்லாமிய நிதிச் சேiவைப் பிரிவின் முக்கிய இயல்பாவதுடன், வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காணல் இங்கு காணப்படத்தக்க விசேட இயல்பாவதுடன், இப்பிரிவின் சகலரும் ஏனைய ஊழியர்களுடன் மிகவும் நெருக்கமாக இருப்பதை காணக்கூடியதாகவுள்ளது.