කුවික් කැෂ් පර්සනල් ලෝන්

ඔබ වේතනයක් ලබන ස්ථිර රැකියාවක නියුතු අයෙකු නම් ඕනෑම අවශ්‍යතාවයකට ණය මුදලක් අපහසුතාවයෙන් තොරව ලබාගත හැකිය.

 • නිවසක් තැනීමට, මිලදී ගැනීමට, අලූත්වැඩියාවකට, දිගු කිරීමකට, නඩත්තුවට හෝ වැඩිදියුණු කිරීමකට
 • අධ්‍යාපන කටයුත්තකට
 • විදෙස් ගමනකට
 • මංගල උත්සවයකට හෝ වෙනයම් සමාජ උත්සවයකට හෝ ඕනෑම පුද්ගල අවශ්‍යතාවයකට

කා සඳහාද?

 • ශ‍්‍රී ලාංකීය පුරවැසියකු විය යුතුයි.
 • වයස අවුරුදු 20-54 අතර විය යුතුයි.
 • අවම වශයෙන් මූලික වැටුප රු. 50,000 නොඅඩු විය යුතුයි.
 • PLC ආයතනය විසින් අනුමත ආයතනයක සේවය සලසන්නෙක් විය යුතුයි.

ණය ප්‍රමාණය

 • ණය හිමියාගේ මූලික වැටුප මෙන් 12 ගුණයකි. එමෙන්ම වැටුපෙන් කපා හැරෙන සියළු මුදල් වල එකතුව 60% වඩා අඩු නොවිය යුතුය.

ඇප කොන්දේසි

 • වැටුප් ලියවිල්ල.
 • සාක්ෂිකරුවන් දෙපිරිසක්.

ණය කැල්ක්යුලේටරය

LKR
%
මාසික ආපසු ගෙවීම් = LKR 0.00

අප අමතන්න....

 • +94 112 631 631

 • +94 112 631 190

අපිට කතා කරන්න