ෆාස්ට් ට්‍රැක්

ඔබෙි ව්‍යාපාරයට, පෞද්ගලික අවශ්‍යතාවයකට හෝ එදිනෙදා ජීවිතයේදී පැන නගින ඹිනෑම හදිසි මූල්‍ය අවශ්‍යතාවයකට සැකසූ වෙිගවත්ම මූල්‍ය විසදුම PLC Fast Track.

ප‍්‍රතිලාභ

  • අනුමත කරන ලද ණය ප‍්‍රමාණය එකවර හෝ වාරික වශයෙන උපරිමය අවුරුදු 2ක් දක්වා වූ කාල සීමාවක් තුල ලබාගත හැකිවීම.
  • චංචල හෝ නිශ්චල දේපලක් ඇපයට තබා ස්ථාවර පොලී අනුපාතයකට ණය මුදල ලබා ගත හැකිවීම.
  • ගණුදෙනුකරුගේ ආදායම මත පොලිය හා ණය මුදල පියවීමෙි හැකියාව.
  • කාර්, බස් රථ, ජීප්, ට‍්‍රැක්ටර්, ත‍්‍රී වීලර්, කෘෂි උපකරණ, ඉදි කිරීමි උපකරණ හා යන්ත‍්‍ර මිලදී ගැනීමෙී පහසුව.

ණය කැල්ක්යුලේටරය

LKR
%
මාසික ආපසු ගෙවීම් = LKR 0.00

අප අමතන්න....

  • +94 112 631 631

  • +94 112 631 190

අපිට කතා කරන්න