ඉජාරා

මෙය ලීසිං විසඳුමකි. කල්බදු ගෙවීමට යටත්වන භාණ්ඩය හෝ දේපළ සඳහා නිශ්චය කරනු ලබන ප‍්‍රතිලාභයක් හිමිවේ. එම ප‍්‍රතිලාභයන් ලබාදෙනු ලබන්නේ යුපුෆරක්ට් ක‍්‍රමවේදයට අනුවයි. එහිදී නිශ්චිත කාලරාමුවක් තුළ නිෂ්චිත සැලකිල්ලක් ලැබෙනු ඇත. එසේ නොමැති කල එම සැලකිල්ල වෙනුවෙන් කෙනෙකුගේ සේවාව ඒ සඳහා ලබා ගැනෙනු ඇති. දේපළ හෝ භාණ්ඩයේ හිමිකාරීත්වය ඉජාරහා ගිවිසුමට අනුකූලව එකඟ වූ මුදල් පියවා දැමුන කල දේපල හෝ භාණ්ඩයේ හිමිකාරීත්වය ගණුදෙනුකරුට මාරුකරවීම අප විසින් සිදුකරනු ඇති.

මුදල් කැල්ක්යුලේටරය

LKR
%
මාසික ආපසු ගෙවීම් = LKR 0.00

අප අමතන්න....

  • +94 112 631 631

  • +94 112 631 190

අපිට කතා කරන්න